• Radno Vreme: Pon - Pet 8.00 - 16.00
Vizantijski bulevar 29A, 3. sprat, br.13 18000 Niš, Srbija

Otvoren sistem

Otvoren sistem

Solarne elektrane u otvorenom (on the grid) sistemu proizvodnje električne energije predviđene su za isporuku struje trećim licima preko Elektrodistributivnog sistema Srbije tj. EPS-u.

Otvoren sistem

Ovakav sistem proizvodnje električne energije sastoji se iz sledećih elemenata: solarni paneli, invertor (pretvarač) jednosmerne u naizmeničnu struju, sistema merenja proizvodnje i isporuke struje.

Povezani sistem ovih elemenata vezujemo za mrežni Elektrodistributivni sistem Srbije za prodaju trećim licima.

Solarni paneli se postavljaju ili na krovu objekta ili na zemnjanoj površini sa konstrukcijom nosača za usmerenje solarnih panela ka suncu.

Ovakve solarne elektrane većeg su kapaciteta i njihov rad mora biti besprekoran.

Opravdanost investicije je velika jer omogućava brzi povraćaja investicije i nastavak delatnosti u punom obimu.