018 280 909 office@envidome.com

MINI SOLARNE ELEKTRANE

Envidome d.o.o. - proizvodnja struje iz obnovljivih izvora energije Mi pravimo razliku u vašem interesu !

Šta mi to radimo ?

Konsalting

Izrađujemo studiju izvodljivosti i kompletnu tehničko-ekonomsku analizu investicije. Formiramo dosije klijenta i vršimo pripremu dokumentacije za prijavu na konkurs povlašćenog proizvođača električne energije iz obnovljivih izvora energije pri Ministarstvu Energetike Republike Srbije.

Izrada projektne dokumentacije

U okviru sklopljene ugovorne obaveze vršimo izradu projektne dokumentacije neophodne za izlazak na konkurs i izgradnju kompletnog postrojenja. U komunikaciji sa klijentom vršimo dodatna podešavanja na projektovanju konačne dokumentacije na osnovu koje se pristupa izgradnji postrojenja.

Izbor tehnologije i uvoz materijala

Ukonsultaciji sa klijentom vršimo odabir najboljeg proizvođača komponenti za izgradnju postrojenja mini solarne elektrane. Konačnim dogovorom oko izbora dobavljača panela vršimo kompletiranje dokumentacije i uvoz komponenti predviđenih za ugradnju.

Izgradnja postrojenja i priključivanje na mrežu

Ukoliko su izvršene sve pripremne radnje, projektovanje, izbor i nabavka opreme pristupamo postupku izgradnje postrojenja.
U dogovorenom roku vršimo montiranje postrojenja povezivanjem u funkcionalnu celinu.
Završetkom procesa ugradnje sistema u saradnji sa kolegama iz Elektro distribucije Srbije pristupamo povezivanju sistema na mrežu i puštanja u rad.

Šta mi to radimo

Projekata

Kapacitet u kW

Ugrađenih solarnih panela

Mini solarna elektrana Gložane nalazi se u selu Gložane u okolini Vlasotinca i posluje u sastavu preduzeća Mlekara Gložane d.o.o.

Elektrana kapaciteta 450kW krovne je konstrukcije. Izgrađena na 9 različitih krovova u okviru objekata preduzeća povezana je u jednu sistemsku celinu.
Izabrana je tehnologija Yinglisolar vrhunskog je kvaliteta i pokazala se vrlo uspešnom.

Preduzeće ima status povlašćenog proizvođača.

Naše reference izgrađenih mini solarnih elektrana

Mini solarna elektrana Lepojević

Mini solarna elektrana Lepojević nalazi se na izlazu iz Prokuplja u pravcu magistralnog puta prema Kuršumliji i Blacu. Napravjena je na porodičnoj kući Lepojevića i izgrađena je cilju obavljanja delatnosti proizvodnje struje. Elektrana je krovne konstrukcije i...

Mini solarna elektrana Gložane

Envidome mini solarna elektrana Gložane nalazi se u selu Gložane u okolini Vlasotinca. Objekat je kapaciteta 420kw i do sada je najveći u Srbiji koji smo izgradili. Naručilac posla je Mlekara Gložane d.o.o. iz Gložana a ovaj projekat je karakterističan po specifičnim...

Mini solarna elektrana Kovijaci

Envidome mini solarna elektrana Kovijaci nalazi se u selu Kovijaci u okolini Brusa. Objekat je kapaciteta 70kw.  Naručilac posla je porodično gazdinstvo iz Kovijaca. Mini solarna elektrana izgrađena je po krovovima u krugu gazdinstva. Naziv: MSE Kovijaci Vreme...

Upoznajte delatnost proizvodnje struje iz obnovljivih izvora energije !

Krenite sa čitanjem !

Pišite nam !

9 + 2 =