• Radno Vreme: Pon - Pet 8.00 - 16.00
Vizantijski bulevar 29A, 3. sprat, br.13 18000 Niš, Srbija

Zašto izabrati nas

Pozitivno poslovno okruženje

Preduzeće smo projektovali da posluje po savremenim principima Evropske poslovne prakse sa ciljem pružanja kvalitetne usluge ili proizvoda. Kvalitetan odnos koji gajimo sa kupcima i partnerima izdvaja nas u odnosu na konkurenciju i stvara jedno pozitivno poslovno okruženje u kome ima prostora za pozitivnim poslovanjem uz uzajamno zadovoljstvo svih učesnika u poslovnom odnosu.

Neprekidno pratimo savremena kretanja u našoj industriji i želimo da u skladu sa novinama i delujemo na novim projektima u obostranom interesu investitora i nas u preduzeću.

Naše poslovanje i proces izrade dokumentacije, projektovanje i ugradnja solarne elektrane zadovoljavaju standarde međunarodne organizacije za standardizaciju. Tome svedoče  dobijeni sertifikati  relevantnih sertifikacionih tela koji potvrđuju kvalitet naših usluga.

U skladu sa zahtevima tržišta i u cilju unapređenja poslovanja, kompanija Envidome poseduje sledeće sertifikate:

//envidome.com/wp-content/uploads/2024/04/Znak_usaglasenosti_9001-14001-45001.png
  • ISO 14001:2015- Sistem menadzmenta životnom sredinom SR ENG
  • ISO 9001:2015- Sistem mendzmenta kvalitetom SR ENG
  • ISO 45001:2018- Sistem menadzmenta bezbednošću i zdravljem na radu SR ENG

ZLATNI PARTNERI

Dobavljači proizvoda i usluga sa kojima u saradnji nastupamo pred trećim klijentima u cilju zadovoljenja klijentovih potreba, kao i finansijske institucije sa kojima smo u poslovnom odnosu i u okviru kojih naši potencijalni klijenti dobijaju potrebne informacije o tipu i načinu kreditiranja namenjenog izgradnji sopstvenog poslovanja u delatnosti proizvodnje struje iz obnovljivih izvora energije.

Trina SolarTrina Solar
REFUREFU
EurenerEurener
Eco GmbhEco Gmbh
Leov CompanyLeov Company
European Bank for Reconstruction and DevelopmentEuropean Bank for Reconstruction and Development
UNOPSUNOPS
Technomat S.ATechnomat S.A
ABBABB
SIM CERT DOOSIM CERT DOO
ALUMIL S.AALUMIL S.A
ProCredit BankaProCredit Banka