• Radno Vreme: Pon - Pet 8.00 - 16.00
Vizantijski bulevar 29A, 3. sprat, br.13 18000 Niš, Srbija

Biogas postrojenja

Biogas postrojenje

Interesovanje za proizvodnju biogasa i korišćenju počelo je početkom 70-ih kao posledica naftne krize.
Biogas se proizvodi uglavnom od anaerobnog vrenja stočnog otpada, kao otpada svinja, stoka, krava, kuća i drugih jedinica agroindustrije, otpada biološkog čišćenja kao i od raspada organske materije (leševi životinja ..).
Biogas se sastoji uglavnom od metana (CH4) 55-70% i CO2 30-45%. Takodje sadrži i druge gasove kao azot, vodonik i amonijak, a toplotna snaga je od 4.500 do 6.500 kcal/m3.
Biogas proizvedene tokom odlaganje ili tretman organskog otpada koji može biti izveden iz stočnih farmi i živinsko, industrijskih organskih proizvoda, tretmana otpadnih voda i otpadnih voda u gradskim centralnim jedinicama u kombinaciji vrenja može delimično doprineti energetskoj nezavisnosti Srbije, zamenjujući zagađujuća ili uvezena goriva.
Razvoj i instalacija biogas tehnologije kao alternativa sa značajnim prednostima, koje nude ekološku energiju i istovremeno obraća oporavak / reciklažu čvrstog otpada.
Biogas može da se koristi kod motora sa unutrašnjim sagoravanjem, ringli sa plinskom šporetom i u produkciji energije i toplote.
Povećanjem svesti o značaju i upotrebi obnovljivih izvora energije savremene i uređene države nastoje da stvore uslove energetske nezavisnosti.

Glavne oblasti primene biogasa su:

 • Poljoprivredni otpad
 • Farme
 • Svinjcima
 • Živinarske farme
 • Otpad voće, povrće
 • Otpad useva zemljišta
 • Energetski usevi

 • Mleko ostaci
 • Klanice i prerada mesa
 • Ribe pakovanje biljaka
 • Ovens
 • Preradu voća i hrane
 • Industriju pića

 • otpad Komercijalna hrana (lokali, restorani)
 • Komunalni otpad
 • Organski otpad komunalnog otpada
 • Materijali kompostiranja(voće i povrće)
 • Bašta otpad (trava reznice)
 • Tečni otpad odvodi
 • Opštinski tretman otpadnih voda
 • Opštinski tretman otpada sajtova

Produkcija energije iz biomase * Smanjenje organskog otpada* Smanjenje patogonih organizama* Smanjenje mirisa I vizualno zagadjenje* Novčana ušteda za poljoprivrednika

Biogas energana - šema

1 Farma
2 Sakupljanje otpada
3 Cisterne kolekcija
4 Pokretno vozilo
5,6,7 Sistem napajanja čvrste sirovine
8 Napajanje
9 Anaerobno varenje tečne podloge
10 Sistem kontrole temperature
11,12,13 Upravljački sistem i kontrola procesa
14 Sekundarno vrenje i skladište biogasa
15 Upgrade biogasa
16 Koogeneracija toplotne i električne energije
17 Kontrolni centar
18 Skladištenje suvih ostataka

Od geografskog položaja i različitih resursa ljudi se opredeljuju za tehnologije koje su im dostupne i prihvatljive.
Envidome d.o.o. je krenuo u program izgradnje BioGas postrojenja.

Biogas elektrane

Povećanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora naša zemlja se obavezala pred međunarodnom zajednicom a na nama je da to i realizujemo u interesu svih primenjujući ekološko čiste i vrhunske tehnologije.

Biogas je netoksičan gas, bez boje i bez mirisa, koji se sastoji uglavnom od metana (55-70%) i ugljen-dioksida (30-45%). Može se koristiti za snagu unutrašnjim sagorevanjem (ICE), gasni gorionici ili gasne turbine za proizvodnju električne energije i toplote. Proizvodnja biogasa se postiže u anaerobnim reaktorima efektom anaerobne digestije, koja traje oko 30 dana,I predstavlja biološkio razlaganje organskih jedinjenja iz otpada.

Iskoristite svoje sopstvene resusrse i prednosti kako bi Vaša kompanija bila energetski nezavisna u budućnosti.
Klijentima nudimo pre svega kvalitetnu Bio gas tehnologiju i pružamo sledeće usluge za Vaš projekat:

 • kreiramo studiju izvodljivosti i finansiranja,
 • vršimo sve neophodne analize,
 • projektujemo,
 • pomažemo u licenciranju,
 • izgrađujemo samo postrojenje,
 • učestvujemo u priključenju i puštanju u rad,
 • uvodimo klijente u samostalan rad (trening i lični razvoj) i
 • vršimo praćenje i održavanje sistema.

Rukovanje biogas postrojenjem zahteva veliko iskustvo. Bez bilo kakvih pitanja, to je izazov za operatera da pusti novo postrojenje za biogas u rad. Zbog toga, podržavamo vas i obučavamo u velikoj meri tokom ove faze.
Ukoliko smatrate da postoji mogućnost za zajedničkim radom i eventualnom saradnjom na nekim od budućih projekata stojimo vam na raspolaganju.